Salade Niçoise

Salade Niçoise

6,95 €

Description

salade, tomates, anchois, radis, thon, oignon, olives noires, oeuf dur